Fundacja Kibica - Profil pracodowacy

Działalność Fundacji Kibica zakłada budowanie pozytywnych relacji między uczestnikami rynku sportowego a kibicami.

Jednym z nadrzędnych celów statutowych jest stworzenie multidyscyplinarnego Klubu Kibica oraz integracja tego środowiska na terenie całego kraju. Aktywizacja pasywnych sympatyków sportu oraz promowanie właściwych postaw wśród kibiców ma przełożyć się na poprawę warunków ekonomicznych w Związkach Sportowych.

Dzięki Fundacji, Związki i Klubu sportowe otrzymają konkretne środki finansowe przeznaczone m.in. na promocję dyscyplin  i wydarzeń z nimi związanych oraz opiekę nad młodymi talentami. Za to propozycje rozwiązań technologicznych zwiększą bezpieczeństwo podczas imprez i komfort uczestniczenia w dużych widowiskach.

Mali Kibice, na których rozwój sportowy zwykle brakuje funduszy, mogą liczyć na organizowane przez Fundację imprezy charytatywne, finansujące turnusy wakacyjne i zajęcia dla domów dziecka.